Hizmetler

Gelişimsel Terapi

Normal gelişimin anlaşılması üzerine kurulu bir çalışmadır. Ebeveynlerle çocuk arasındaki iletişim ve etkileşimler üzerine odaklanılır. Ebeveyn-çocuk ilişkisindeki bozuklukların önlenmesi ve mevcut sorunların kemikleşmeden çözümlenmesi hedeflenir. Ebeveyn ve çocuğun ilişki kurması için farklı yollar konusunda rehberlik yapılır.

Doğum Öncesi Destek

Yeni anne baba olacak çiftlere yönelik rehberlik hizmetinde, ebeveyn adaylarının geride bırakacakları iki kişilik yaşamlarından üçlü yaşantıya geçiş sürecindeki değişime uyum sağlamada ve bebekli yaşamlarındaki beklentilerinin anne-baba olarak yaşamlarına olacak etkileri üzerine yapılan bir çalışmadır.

Doğum Sonrası Destek

Kendini sözlü ifade edemeyen bebeğin gelişimsel olarak fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını anlama ve ebeveynlerin bu ihtiyaçları karşılama becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bir çalışmadır. Ebeveynlerin bebekli yaşama uyumunu kolaylaştırmak ve özellikle ‘bebek annesi’ ruh sağlığının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Okul Öncesi Destek

0-6 yaş çocuğunun gelişimsel ihtiyaçlarının desteklenmesinde ailelerin kendilerini geliştirilmesini hedefleyen bir çalışmadır. Çocuğun okul ve sosyal yaşamın stresleriyle başa çıkmasını kolaylaştıracak becerilerinin geliştirilmesinde ebeveynleri desteklemeyi hedefler. Çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunları anlama ve baş etme konusunda rehberlik sunulur.

Eğitim Konuları

  • Bebek ve çocuklarda uyku sorunları
  • Bebek ve çocuklarda yemek yeme sorunları
  • Destek Grup Çalışması

  •  ‘sağlıklı anne, mutlu aile’  destek grubu

    Anne ruh sağlığının geliştirilmesinde destek sunmak için yapılan annelere özel bir destek grup çalışmasıdır. Hamilelik ve doğum sonrası dönemlerdeki depresyon gibi duygu durum sorunlarının çalışıldığı bir destek gruptur.